ማስታወቂያ

  ማስታወቂያ ከኢትዮጵያ ባንኮችና የኢሹራንስ ካምፓኒዎች  አክሲዮን የገዛችሁትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆኑ የውጭ ዜጎችን በትውልድ አገራቸው የተለያዩ መብቶች ተጠቃሚ ለማድረግ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 270/94 በሚገባ ባለማስገንዘብ አንዳንድ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በፋይናንስ ዘርፍ አክሲዮን ገዝተው በመገኘታቸው የገዙት ...

Ethiopian Grand Trade Fair

A Grand Trade Fair will be taking place in conjunction with Ethiopian New Year Celebrations.   The Trade fair will be running from August 09 to September 10, the day before Ethiopian New Year.   For More inform...

የአገልግሎት ጊዜው ያበቃ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ ለያዛችሁ ትውልድ ኢትዮጵያዊያን በመሉ...

ጳጉሜ 2 ቀን 2007 ዓ.ም አዲስ ማስታወቂያ የአገልግሎት ጊዜው ያበቃ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ ለያዛችሁ ትውልድ ኢትዮጵያዊያን በመሉ ከታህሳስ 1 ቀን 2007 ዓ.ም( እኤአ ድሰምቤር 10, 2014) ጀምሮ የአገልግሎት ጊዜው ያበቃ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የያዙ የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆኑ የውጭ አገር ዜጎች መታወቂያቸው እን...