ማስታወቂያ

  ማስታወቂያ ከኢትዮጵያ ባንኮችና የኢሹራንስ ካምፓኒዎች  አክሲዮን የገዛችሁትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆኑ የውጭ ዜጎችን በትውልድ አገራቸው የተለያዩ መብቶች ተጠቃሚ ለማድረግ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 270/94 በሚገባ ባለማስገንዘብ አንዳንድ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በፋይናንስ ዘርፍ አክሲዮን ገዝተው በመገኘታቸው የገዙት ...

Ethiopian Grand Trade Fair

A Grand Trade Fair will be taking place in conjunction with Ethiopian New Year Celebrations.   The Trade fair will be running from August 09 to September 10, the day before Ethiopian New Year.   For More inform...